نتایج موسسه گالوپ در مورد مشارکت مشتری

بر اساس تحقیق صورت گرفته در موسسه گالوپ، سهم از کیف پول، سودآوری، درآمد و رشد رابطه مشتریانی که بطور کامل در رساندن ارزش به شرکت مشارکت دارند بطور متوسط ۲۳% بیشتر از مشتریان معمولی است در حالیکه این مقادیر در مورد مشتریانی که مشارکتی […]

“مشارکت مشتری” چیست؟

با گذشت زمان و رواج یافتن استفاده از ابزار بازاریابی رابطه‌مند (Relationship Marketing) در میان کسب و کارها، مشخص گردید که کسب اعتماد، تعهد و رضایت مشتری الزاما باعث وفاداری و سودآوری مشتری نمی‌شود و تنها شرکتهایی که موجب مشارکت مشتری از تمامی راههای ممکن […]